Malena Rembe

Processledare Säkerhetsnätverket

I en värld där värdedrivna organisationer utsätts för allt större tryck från det omgivande samhället blir skydd av de som arbetar för organisationen allt viktigare. I min värld är inte säkerhetsriskhantering skrämmande, krångligt, dyrt eller något som vilar på cheferna. Tvärtom kan alla i organisationen bidra om de får rätt förutsättningar. Sådana skapar man med bra infrastruktur (policies, riktlinjer, processer), medvetandegörande, utbildning och övning. Nätverksträffarna strävar efter att skapa diskussion kring säkerhetsriskhantering och hur man kan hantera risker utan att ha en stor budget eller säkerhetsavdelning.

Jag är mellanösternvetare och analytiker med över trettio års engagemang för riskhantering och skydd av utsatta människor både i Sverige och i Mellanöstern, Afghanistan och före detta Jugoslavien. Efter ett 20-tal år som chef inom bland annat humanitärt arbete i konflikt, krigsbrottsutredningar och stärkande av polisväsende i sköra stater sadlade jag om och startade företaget Multitude med fokus på stöd till civilsamhällesorganisationer. Två dagar i veckan jobbar jag som senior rådgivare för Fryshuset kring hur man kan främja ungas inkludering och motverka våldsbejakande extremism. Genom min egen firma ges ledningsstöd till organisationer inom organisationsutveckling genom analys, coachning och systembyggande.

Jag brinner för att stärka organisationers förmåga till bra och kostnadseffektiv riskhantering och beslutsfattande utifrån ett medvetet mångfaldsperspektiv. När jag talar mångfald så menar jag inte bara traditionella diskrimineringsgrunder som etnicitet, ålder, kön, religion osv utan jag tror att mångfald är viktigt också i hur man löser problem och analyserar situationer i en organisation.