My Malmeström Sobelius

Programledare Fenix

My Malmeström Sobelius är vice förbundsordförande för RFSU och redaktör för tidskriften Kurage. Där vill hon bidra till ett livligare och djupare samtal om aktuella utmaningar och möjligheter i det svenska civilsamhället. Hon har tidigare bland annat arbetat som generalsekreterare för LSU och chef för jagvillhabostad.nu. My skriver för närvarande sin masteruppsats i idéhistoria. Där undersöker hon bildningsarbetet och konstruktioner av medborgarskap inom 1940-talets kvinnoorganisationer. Hon har även en kandidatexamen i företagsekonomi.