Rebecka Svensén

Processledare nätverket för kommunikationschefer

Arbetar som enhetschef och kommunikationsansvarig på Folkbildningsrådet. Rebecka Svensén har en bakgrund som journalist och har vidareutbildat sig inom marknadskommunikation. Under flera år har hon arbetat inom kultursektorn som projektledare och kommunikatör och bland annat varit kommunikationschef på Statens kulturråd.

På Folkbildningsrådet är hon chef för enheten för kommunikation och kunskapsutveckling som genomför studier och utvärderingar av folkbildningens betydelse för samhället.

Rebecka har varit med i nätverket för kommunikationschefer i flera år och vill som processledare fokusera på kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte. Nätverket ska fungera som mötesplats, bollplank och ett tryggt rum för dialog kollegor emellan.