Projektbidrag till forskning om det civila samhället

Vetenskapsrådet beviljar totalt 43 200 000 kr till forskning om det civila samhället. 5 forskningsprojekt får anslag.

Mer information om beslut och projekt som fått anslag.

Bakgrund till forskningsmedel för det civila samhället

Dåvarande regeringen presenterade i december 2009 propositionen En politik för det civila samhället. En del av propositionen innehåller en satsning på ett större forskningsprogram om civilsamhället. IDEELL ARENA har på olika sätt arbetat för att få tillstånd ett program som finansierar forskning om civilsamhället och satsningen är en stor framgång för den verksamhet som IDEELL ARENA bedriver.

Läs mer om satsningen bakom En politik för det civila samhället.

 

Skrivet av Katarina Gustafsson.