Rebecka Svensén från Folkbildningsrådet ny processledare åt Ideell Arena

Rebecka Svensén är ny processledare för nätverket för kommunikationschefer. Rebecka har själv deltagit i nätverket i flera år och är kommunikationschef på Folkbildningsrådet, en av Ideell Arenas partners. Ideell Arena välkomnar att en partnerorganisation på det här sättet väljer att bidra till partnerskapet och tar en väldigt aktiv roll som medskapare av verksamheten. Ideell Arena är ett nätverk av ideella organisationer där utbytet av erfarenheter och kunskaper hos partnerorganisationerna är centralt. Partnerorganisationerna tar tillsammans ansvar för att utveckla Ideell Arena och att låta någon av sin organisations ledare bli processledare är ett viktigt bidrag, vilket också innebär väldigt goda möjligheter till kompetensutveckling och nätverkande för den ledaren.

Skrivet av Karin Forsberg.