RFSL blir ny parter

RFSL blir partner nummer 78 i skaran av organisationer som vill utveckla ledarskapet i ideell sektor. Ulrika Westerlund, förbundsordförande, om varför ett partnerskap i IDEELL ARENA är viktigt:

”RFSL grundades 1950 och fyller alltså 65 år i år. Vi är en av världens äldsta hbtq-organisationer och faktiskt också en av de största internationellt sett. Inom RFSL jobbar vi med bland annat utbildning i hbtq-kompetens, hiv-prevention och annat hälsoarbete, brottsofferstödsverksamhet, stöd till asylsökande hbtq-personer och internationella samarbeten. Vi har också ett politiskt påverkansarbete gentemot politiker och andra beslutsfattare och samarbetar mycket med andra organisationer i civilsamhället. Våra lokalavdelningar arbetar med allt från social verksamhet till lokalpolitiskt påverksansarbete, hiv-prevention och mycket mer. Vi har växt ganska mycket under de senaste åren, både vad gäller antalet medlemmar och antalet anställda på förbundskansliet, och vi har också gjort en del nyrekryteringar på ledande positioner. Allt detta gör att det är ett bra och nödvändigt tillfälle för oss att gå med i IDEELL ARENA. Vi hoppas att medlemskapet ska ge oss ett ännu större nätverk med andra organisationer som liksom vi arbetar med frågor som rör mänskliga rättigheter. Kanske kan vi få fördjupade kunskaper inom områden som antirasism och funktionalitetsfrågor, två områden vi jobbat en del med under de senaste åren, men där vi har mycket kvar att lära och arbeta med. Vi hoppas också få förbättrade nätverk och möjligheter till stöd för bland annat mig som förbundsordförande, vår ganska nyrekryterade verksamhetschef och de hos oss som jobbar med kommunikation.”

Läs mer om RFSL och deras arbete på hemsidan

Skrivet av Katarina Gustafsson.