Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare ny partner

Varmt välkomna säger vi idag till Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS, som blivit partners i Ideell Arena.

Gunilla Sundblad är förbundssekreterare hos RFS och svarar så här på frågan om varför de gått med i det nätverk av organisationer som är Ideell Arena:

”RFS medlemmar har lagreglerade frivilliguppdrag, det innebär att de har frivilliguppdrag via en myndighet för en enskild person. Exempel på lagreglerade frivilliguppdrag är kontaktperson i socialtjänsten, god man i överförmyndarverksamheten och lekmannaövervakare i Kriminalvården.  Dessa frivilliga är inte anställda, har ett mindre arvode och känner sig ofta osynliggjorda och ensamma inom de ansvariga myndigheterna. RFS arbetar alltså med arvoderade frivilliga som har ett lagreglerat uppdrag inom offentlig sektor, vilket gör oss unika inom ideell sektor.

Inom Ideell arena hoppas vi kunna synliggöra dessa frivilliga inom sektorn och hitta framtida samarbetsparter. Att Ideell arenas arbete till största del bygger på alla parternas egna insatser tycker vi borgar för att det blir nära medlemmarnas egna behov och möjlighet för alla att både bidra till och leda utvecklingen. Vi ser fram mot att vara del av en kreativ arena för breda samtal om utveckling i stort och smått för hela den ideella sektorn.”

Läs mer om RFS

Skrivet av Katarina Gustafsson.