Röster inför LedarskapsArenan 2023

Den 9 februari arrangeras LedarskapsArenan med temat ”Nya horisonter – vilka värden kan AI och digitalisering bidra till?” Nedan kan du läsa om förväntningar och ämnen som kommer att tas upp av några av talarna under dagen:

 

Darja Isaksson, generaldirektör Vinnova

Vad kommer du att prata om på LedarskapsArenan den 9 februari?
– De senaste årens erfarenheter av pandemi, krig, extremväder och dess effekter på samhället är exempel som påminner oss om att de utmaningar vi står inför idag är globala, komplexa och hänger ihop. Civilsamhället har stor betydelse för samhällets resiliens och förmåga att möta utmaningarna. Vi behöver ett starkt civilsamhälle, med goda förutsättningar att arbeta tillsammans och över sektorsgränser. Jag kommer att dela några av mina perspektiv på varför det har betydelse, och vad vi på Vinnova ser för möjligheter framåt.
Hur ser Vinnovas arbete ut i förhållande till civilsamhället?
– Civilsamhället länge varit en viktig målgrupp för oss, och vi har haft olika satsningar med sikte på att ge förutsättningar för civilsamhället att stärka sin innovationsförmåga, liksom att skapa innovativa lösningar i samverkan med andra. I närtid utvecklar Vinnova både riktade satsningar till civilsamhället och arbetar för att säkerställa ett starkt engagemang från civilsamhället i vår största satsning under 20-talet; Impact Innovation som vi utformar tillsammans med Energimyndigheten och Formas.

:

Joel Halldorf, ledarskribent och professor i kyrkohistoria

På LedarskapsArenan är du inbjuden för att reflektera kring en samhällsförändring som idag tycks drivas av teknikoptimism. Vilka etiska vägskäl ser du i denna utveckling?
– Teknisk utveckling har en otroligt hög status i vår kultur, och nästan varje tekniskt genombrott har gått hand i hand med utopiska visioner om en lycklig och harmonisk framtid. Det gällde utvecklingen av telefonen, flyget och nu den digitalisering med AI-teknik som vi står mitt uppe i. Men om historien har lärt oss något så är det att stora teknikomvälvningar kan ha både positiva och negativa effekter, och vi måste sluta tror att saker och ting ”löser sig av sig självt” bara genom tekniken. Det är hur vi utvecklar, lanserar och använder tekniken som är det avgörande – och där behövs det mycket mer av samtal och reflektion för att undvika fallgropar.
Vad ser du fram emot mest med LedarskapsArenan 2023?
– Jag brinner verkligen för civilsamhället och dess betydelse, och tycker att detta är ett så underdiskuterat fält i politiken och kulturen. Det är ju här som idéer och visioner får ben och fötter och kommer i rörelse, och här finns som jag ser det lösningen på så många av vår tids stora frågor: integration, ensamhet, demokratiskt underskott, psykisk ohälsa och så vidare. Därför ser jag verkligen fram emot att få möta och höra om erfarenheter från många som jobbar aktivt inom denna sektor.

:

Samuel Somo, utvecklingsstrateg med fokus på digitalisering och nya folkbildningsmetoder på studieförbundet NBV

Du arbetar med frågor rörande digitalisering av folkbildning. Varför är det viktigt?
– Folkbildningen har en oerhört viktig roll i vårt samhälle. Om jag ska välja ett perspektiv så vill jag lyfta att i en tid där digitaliseringen är avgörande för att ett samhälle ska fungera och utvecklas behöver även folkbildningen ha en given plats i det. Digitalisering ger oss möjligheten att skapa och använda verktyg som kan underlätta för oss organisationer att nå ut med mer folkbildning, samtidigt som vi förhoppningsvis kan nå och få fler att uppleva, bidra och delta i folkbildningsverksamhet.
Vad ser du fram emot mest med LedarskapsArenan 2023?

– Jag ser fram emot att få vidga mina perspektiv, utbyta erfarenheter och att lära mig nytt. Jag ser helt enkelt fram emot att bli folkbildad!

Skrivet av Ekim Caglar.