Samarbetet fortsätter

En utgångspunkt för Ideell Arena är att den ideella sektorn har en avgörande roll i ett öppet och demokratiskt samhälle. Därför har över 100 riksorganisationer valt att tillsammans stödja ledarutveckling, forskning och inte minst erfarenhetsutbytet mellan förtroendevalda och ledande tjänstepersoner i ideell sektor. I dessa tider vill vi därför påminna om de möjligheter som finns och berätta om våra planer för den närmsta tiden. I Ideell Arenas nätverk finns goda möjligheter att fortsätta utbyta erfarenheter, ta kontakt med processledaren eller använd de mailtrådar ni har och hör hur andra tänker med distansmöten, styrelsebeslut och liknande. Inför kommande aktiviteter läggs nu fokus på att möjliggöra för fortsatta möten och program, men nu på distans. I linje med detta har styrgruppen för Ideell Arena beslutat att även partnerskapsmötet den 21 april kommer att genomföras på distans. På kansliet jobbar vi med att förbereda detta möte och ta fram stöd som garanterar att alla partners kan vara delaktiga och fatta beslut.

Som det sagts på många håll, det är nu allvarliga tider och stora samhällsomställningar, men den ideella sektorn kan och kommer fortsatt spela en avgörande roll för samhället. Låt oss fortsätta samarbeta för att det ska gå så bra som möjligt.

Varma hälsningar Truls Neubeck, Verksamhetschef Ideell Arena

Skrivet av Karin Forsberg.