Save the date Fokusprogrammet

Den 14-16 februari och 21-23 mars 2018 startar en ny omgång av Fokusprogrammet. Programmet genomförs i två avsnitt. Första avsnittet har fokus på baskunskap om civilsamhället och vi fördjupar oss i frågor om särart och mervärde, gränslandet mellan ideellt, privat och offentligt samt engagemang och vad som särskiljer organisationer i civilsamhället från aktörer inom det privata och det offentliga. Det andra avsnittet fokuserar på styrning och ledning, både organiseringen av styrning och ledning samt effekterna och utmaningarna med dem.

Vi vänder oss till personer i ledande position med ansvar för utvecklingsfrågor.

Programledare för 2018 års Fokusprogram är Johan Welander.

Skrivet av Katarina Gustafsson.