Save the date 14 september: Jämställdhet – hur svårt kan det vara?

Boka in 14 september i kalendern! Då arrangerar Ersta Sköndal Bräcke högskola och IDEELL ARENA strategiforum om  jämställdhet i civilsamhällets organisationer. Konferensen vänder sig till både praktiker och forskare.

Programmet i sin helhet presenteras när anmälan öppnar vecka 22.

Teman under dagen är

  • jämställdhetsarbete i praktiken
  • modeller som hjälper oss att analysera (o)jämställdhet
  • lagstiftningen och etiken
  • jämställdhetsarbete som social innovation och socialt entreprenörskap

Medverkar gör bland annat

Sophie Linghag, genus- och organisationsforskare på Ersta Sköndal Bräcke högskola som med stöd av Riksbankens Jubileumsfond (Flexit) utforskar jämställdhetsarbete inom Svenska Golfförbundet

Lena Ag, generalsekreterare Kvinna till Kvinna

Lise Bergh, ordförande Rädda Barnen

Malin Gawell, docent i företagsekonomi på Södertörns högskola som med stöd av Riksbankens Jubileumsfond (Flexit) utforskar entreprenörskap för social förändring

Malin Lindberg, biträdande professor i genus och teknik, Luleå tekniska universitet

Alexander Hallberg, förbundsordförande Sverok

Frida Hasselblad, vd Make Equal

Charlotte Holgersson, docent i genus, organisation och ledning, KTH

Erik Blennberger, professor i etik och socialt arbete

Johan Hvenmark, ek dr Ersta Sköndal Bräcke högskola

Skrivet av Katarina Gustafsson.