Save the date för höstens mötesplatser

Datumen för höstens olika mötesplatser inom Ideell Arena börjar sättas. Notera dem i kalendern och håll utkik i kalendern för mer information.

  • 31 augusti – Strategiforum om konsulter i civilsamhället
  • 25 september – Verktygslådan live om GDPR, en uppföljning
  • 4 oktober – morgonsamtal med eftervalsanalys av professor Erik Amnå
  • 26 oktober – lunchsamtal om betydelsen av en överenskommelsen mellan offentlig och idéburen sektor
  • 21 november – Ideellt Forum i samarbete med PwC och Swedbank.
Skrivet av Katarina Gustafsson.