Forskning som förändrar 2022

Varmt välkommen till årets Kunskapskonferens om det civila samhället. Ett årligt event som följer den pågående utvecklingen på civilsamhällets politikområden. Konferensen syftar till kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte mellan forskning/akademin, offentlig sektor och civilsamhället och under dagen kommer några av Sveriges ledande namn inom forskning om civilsamhället att delta.

Årets tema handlar om inkludering, samverkan och social innovation och tar upp frågor kring hur vi kan öka inkludering, främja social förnyelse och stärka sektorsövergripande samverkan. Här presenteras aktuell civilsamhällesforskning som bidrar till att förstå förutsättningarna för, och utmaningarna kring, social innovation i civilsamhället samt hur samverkansrelationer mellan olika aktörer kan stärkas.

Konferensen är ett samarrangemang mellan Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), Ideell Arena, Vetenskapsrådet och Sveriges kommuner och regioner (SKR) och vänder sig till tjänstepersoner, beslutsfattare, och förtroendevalda inom offentlig sektor och det civila samhället.

Passa på att ta del av föreläsningar och samtal med forskare och praktiker från både det offentliga och civilsamhället!

Konferensen är kostnadsfri

Datum: 16 december 2022

Tid: 9.00 -15.30

Plats: 7A Posthuset, Vasagatan 28, 111 20 Stockholm

Anmäl dig senast den 1 december, 2022. Obs! Anmälan är bindande men kan vid behov ersättas av annan person.

Vid frågor kontakta Omar Nur, MUCF. omar.nur@mucf.se

Läs hela programmet och anmäl dig redan idag: www.mucf.se/kunskapskonferensen-2022

Varmt välkommen!

Skrivet av Ekim Caglar.