Save the date – LedarskapsArenan 2019!

Den 7 februari är det än en gång dags för LedarskapsArenan – årets stora mötesplats för ledare i civilsamhället. Den här gången med temat ansvar.

Vilket ansvar har vi som ledare i civilsamhället för större frågor i samhället? Kan och bör vi ta ansvar för att stärka demokrati, samhällsengagemang och ett inkluderande samhälle? Hur och vad betyder ansvaret i så fall för det val vi gör som ledare?

Under dagen läggs mycket tid på det nära samtalet och kunskapsutbyte mellan deltagarna. Deltar gör även forskare som bidrar med nya intressanta resultat av betydelse för civilsamhället, bland annat om det ideella engagemanget i Sverige och våra grannländer.

LedarskapsArenan äger rum i centrala Stockholm med program mellan 09.30-16.00. Håll utkik här för mer information i början av hösten.

Skrivet av Katarina Gustafsson.