Save the date: Partnerskapsmöte 27 april 2023

Ideell Arenas partnerskapsmöte ska hållas den 27 april 2023. Missa inte att nominera personer till Ideell Arenas styrgrupp inför detta. Val till styrgruppen bereds av Ideell Arenas nomineringskommitté. Mer information om hur nomineringarna går till kan du läsa här.

Vi ber att få återkomma med exakt tid och plats. En formell kallelse kommer att skickas skriftligt till de organisationer som har ingått i partnerskap med Ideell Arena. Denna sänds senast två månader före mötet.

Skrivet av Ekim Caglar.