Save the dates – några av höstens mötesplatser

Datum för några av de mötesplatser som Ideell Arena arrangerar till hösten är satta. Boka gärna upp datumen redan nu i väntan på mer information. Båda mötesplatserna är heldagskonferenser.

Ideellt Forum – om ideella sektorns ekonomiska frågor, 18 november. Arrangeras av Ideell Arena och Giva Sverige i samarbete med PwC och Swedbank.

Kunskapskonferensen – en årlig konferens med fokus på aktuell forskning och forskningsprojekt som rör det civila samhället, 28 oktober. Arrangeras i samarbete mellan MUCF, Vetenskapsrådet, Sveriges kommuner och Regioner, och Ideell Arena.

Skrivet av Karin Forsberg.