Save the dates – några av höstens mötesplatser

Datum för några av de mötesplatser som Ideell Arena arrangerar under hösten är satta. Boka gärna upp datumen redan nu i väntan på mer information.

Visionär stadsplanering och folkrörelser för mer hållbar stadsutveckling – Ett samtal under PARK(ing) Day 18 september. Läs mer och anmäl dig här.

Kunskapskonferensen – en årlig konferens med fokus på aktuell forskning och forskningsprojekt som rör det civila samhället, 28 oktober. Arrangeras i samarbete mellan MUCF, Vetenskapsrådet, Sveriges kommuner och Regioner, och Ideell Arena. Läs mer här.

Ideellt Forum – om ideella sektorns ekonomiska frågor, 19 november. Arrangeras av Ideell Arena och Giva Sverige i samarbete med PwC och Swedbank. Notera att datumet är ändrat från tidigare information, från 18 till 19 november.

Lite längre fram, 10-11 februari, går också LedarskapsArenan 2022 av stapeln. Ideell Arenas stora, årliga mötesplats där ledare och forskare träffas för att tillsammans reflektera kring några av de viktigaste frågorna för ideella sektorn. Om möjlighet finns hålls mötesplatsen fysiskt, på internat från lunchtid 10/2 till lunchtid 11/2.

Skrivet av Karin Forsberg.