Se sändningen från senaste strategiforum

Temat för senaste strategiforum: Hur håller jag uppdraget i fokus när det offentliga knackar på dörren? Medverkande Eva Hall, Vårdchef vid Svenska Röda Korset, Marta Reuter, forskare vid Stockholms universitet och Hanna Broberg, Chefstrateg på Akademikerförbundet SSR leder samtalet.

Eva Hall avslutar strategiforum med de fantastiska orden: ”Vi är ganska historielösa. Om vi nu pratar om svenska kyrkan (reds anm.: som exempel på en aktör som bedriver välfärdstjänster) och jag står här och slår mig för bröstet och säger att vi (Röda Korset) bedrivit välfärdstjänster i 100 år så har de gjort det i 2000 år. Medan det offentliga Sverige har bedrivit välfärdstjänster i 50 år. Om jag är på det humöret brukar jag säga till offentliga tjänstemän att det är ni som är parentesen i historien.”

Sändningen är 57 minuter.

Skrivet av Katarina Gustafsson.