Arenan för civilsamhälle och vetenskap 2011

Här hittar du material från Arenan för civilsamhälle och vetenskap 2011.

Varje seminarium presenteras med en kort introduktion av forskarens presentation. I filmerna ger forskaren och samtalsledaren en reflektion kring vad som kom upp på seminariet.

Seminarium 1 – Civilsamhällets gränsland: Globala marknader och frågan om ansvarighet. Christina Garsten (professor, Stockholms universitet).

Christina Garsten och Christina Erikssons reflektioner över seminariet. Filmklippet är 2.35 minuter.

Seminarium 2 – Om organisation och ledarskap i gränslandet mellan ideellt och kommersiellt. Johan Hvenmark (doktor Ersta Sköndals Högskola) och Staffan Josephson (GS Hjärt-lungfonden). Filmklippet är 3.00 minuter.

Seminarium 3 – Den kinesiska staten utmanad – formeringen av nya medborgarnormer i ett framväxande civilsamhälle. Johan Lagerkvist (doktor Utrikespolitiska Institutet) och Lise Bergh (GS Amnesty). Filmklippet är 3.04 minuter.

Seminarium 4 – Svenskarnas stora ideella engagemang – hur och varför? Lars Svedberg (professor, Ersta Sköndals Högskola) och Bo Sköld (GS Friluftsfrämjandet). Filmklippet är 5.07 minuter.

Seminarium 5 – Ideella föreningar, aktiebolag eller hybrider? Förändrade ekonomiska förutsättningar och det ideella arbetets betydelse för svenska idrottsföreningar 1960-2009. Helén Strömberg (lektor, Umeå universitet) och Stefan Bengtsson (GS Gymnastikförbundet). Reflektioner av Stefan Bengtsson. Filmklippet är 1.28 minuter.

Seminarium 6 – Pluralism eller fragmentering – civilsamhälle och social splittring. Jens Sörensen (docent, Göteborgs universitet och Utrikespolitiska Institutet) och Ingrid Frisk (vice ordf Vårdförbundet). Filmklippet är 3.56 minuter.

Seminarium 7 – Forskning och praktik i samverkan för innovativ och entreprenöriell utveckling. Malin Gawell (doktor Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning) och David Sundén (direktor Västerås Stadsmission). Malin Gawell reflekterar i filmklippet, som är 1.04 minuter.

Seminarium 8 – Gränslandet mellan civilsamhälle och privatliv. Elisabeth Lindberg (doktor, Stockholms universitet) och Anna Stannervik (GS Personskadeförbundet RTP). Filmklippet är 1.38 minuter.

Seminarium 9 – Idealitet i omvandling? Det civila samhällets organisationer på det psykiatriska området. Urban Markström (lektor, Umeå universitet) Björn Asplund (klubbchef Foutain House, Stockholm). Filmklippet är 3.52 minuter.

Seminarium 10 – Civilsamhälle bortom nationalstaten: Ideella organisationer som transnationella aktörer. Marta Reuter (doktor, Stockholms universitet) Helena Johansson (internationell chef TCO).

Seminarium 11 – Civilsamhället i kläm mellan stat och marknad: Historiska perspektiv på den samtida ”politiken för det civila samhället”.
Lars Trägårdh (professor, Ersta Sköndals Högskola) och Per Stenbeck (GS WaterAid).  Filmklippet är 2 minuter.

Seminarium 12 – Påverkar EU det svenska civila samhället? Exempel från pågående forskning. Håkan Johansson (docent, Lund universitet) och Ludvig Sandberg (Forum för Frivilligt Socialt Arbete).Håkan Johansson reflekterar i filmklippet, som är 3 minuter.