Dennis R. Young talade på Arenan

Professor Dennis R. Young var inbjuden som talare på IDEELL ARENA:s kick-off konferens 1999. Han redogjorde då för ledarskapsutbildningens utveckling i USAs ideella sektor. Elva år senare var han nu tillbaks för att på Arenan för civilsamhälle och vetenskap dela sina reflektioner kring forskningen kring den ideella sektorn i USA men även hur praktik och akademi samarbetat. Professor Youngs forskningsintresse idag finns främst kring frågor som rör ideella organisationers ekonomi, finansiering och styrning. I detta ligger även frågor som rör federationers strukturer och sociala företag. Konkurrens och samarbete mellan ideella organisationer är ett annat specialintresse. På senare tid har han börjat intressera sig mer för hur politiken påverkar organisationerna. Han har även varit drivande i att bygga en stark infrastruktur kring forskningen på området genom att starta och utveckla flera olika forskningscenter, tidskrifter, forskningskonferenser och nätverk.

Dennis R. Young är idag Bernard B. and Eugenia A. Ramsey Professor of Private Enterprise på Andrew Young School of Policy Studies Georgia State University Atlanta. Läs mer här Dennis R Young.

IDEELL ARENA intervjuade Dennis Young i samband med konferensen. Intervjun är 16.15 minuter.

Följ Dennis Youngs blogg.

Ta del av powerpoint-presentationer från seminariet: Kort version, lång version