Skriver du uppsats om det civila samhället?

För dig som skriver eller nyligen har skrivit en uppsats på kandidat-, magister- eller masternivå som berör det civila samhället finns det möjlighet att söka stipendium. Stipendiet omfattar 10 000 SEK samt tryck av uppsatsen.

Uppsatsen ska behandla någon aspekt av det civila samhällets roll i det svenska samhällsbygget. Uppsatsen ska bidra till ökad kunskap och stimulerad debatt inom området. Uppsatsen bedöms utifrån vetenskaplig kvalitet vid sidan om samhällsrelevans och originalitet.

Stipendiet delas ut gemensamt av organisationerna Famna – riksorganisation för idéburen vård och omsorg, Forum – idéburna organisationer med social inriktning och IDEELL ARENA.

En vetenskaplig jury, fristående från de tre organisationerna, utser pristagare samt tar ställning till eventuella hedersomnämnande. Pristagaren erhåller sitt pris i samband med evenemang i november 2016.

Med civila samhället avses : ”En arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där människor, grupper och organisationer agerar tillsammans för gemensamma intressen”.

Läs mer här

Ansökan

Skicka din uppsats (eller dina frågor) till uppsats@famna.org senast den 23 juni 2016.

 

Jelena Jovanović och Erica Åberg fick Civilsamhällesstipendiet 2014/2015 för uppsatsen ”Caught between two Worlds”

Foto: Elin Aronsson

 

 

 

Skrivet av Katarina Gustafsson.