Sök bidrag till forskning om civila samhället

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ger bidrag till forskare för studier om det civila samhället. Syftet är att öka kunskapen om det civila samhällets utveckling, organisering och samspel med samhället i övrigt. Läs mer här och sök senast det 1 maj.

 

 

Skrivet av Katarina Gustafsson.