Studenter – sök Civilsamhällets uppsatsstipendium

Fram till 23 augusti kan studenter söka årets uppsatsstipendium. Om ens uppsats bidrar till kunskapen om civilsamhällets betydelse, roller och ansvar i samhällsutvecklingen har man möjlighet att prisas med stipendiet på 10 000 kronor.

Uppsatsen ska vara godkänd på kandidat-, magister- eller masternivå och ha skrivits hösten 2020 eller våren 2021. Pristagaren utses av en jury bestående av Martha Middlemiss Lé Mon (juryns ordförande), Uppsala universitet, Malin Arvidson, Lunds universitet, Malin Gawell, Södertörns högskola, Marie Nordfelt, Karlstads universitet, Ola Segnestam Larsson,
Ersta Sköndal Bräcke högskola, och Stefan Einarsson, Handelshögskolan i Stockholm.

Skicka din uppsats och motivering senast 23 augusti till karin.forsberg@ideellarena.se.

Frågor besvaras av Ideell Arenas verksamhetschef Erik Sjöstrand, på mail erik.sjostrand@ideellarena.se.

Skrivet av Karin Forsberg.