Spännande rapport från Handelshögskolan om projektledarens arbetssituation

Projektledaren, organisationen och projektet: En studie av projektledarens arbetssituation i projekt finansierade av Allmänna arvsfonden 2012-2014.

I utvärderingen finns massor av bra material för att utveckla projektorganisationen och ledarskapet i projekt.

Läs hela rapporten här

Skrivet av Katarina Gustafsson.