Stöd, samarbete och utveckling för dig som är chef med ett stort uppdrag men med ett mindre kansli

Är du generalsekreterare, kanslichef eller motsvarande med ett stort övergripande ansvar över ett litet kansli? Har du utmaningen att din roll innebär att arbeta både strategiskt och operativt med ansvar för såväl personalfrågor som IT och ekonomi? Saknar du stödet i att ha ett stort kansli med en ledningsgrupp där specialistkompetens samlas?

Ideell Arena undersöker nu möjligheten att initiera ett nytt stöd riktat till chefer med mindre kanslier. Här finns en potential till viktigt erfarenhetsutbyte inom gruppen samt en möjlighet att plocka in kompetens från flera olika partnerorganisationer inom Ideell Arena för kunskapsutveckling inom arbetsgivarfrågor, anställningsvillkor, upphandlingar, kvalitetsutveckling, opinionsbildning med mera. Ett första steg är att samla de som är intresserade för att diskutera vilka behov som finns och lämpliga former för att tillgodose dessa.

Om du är intresserad av att vara med och forma detta framöver eller om du har inspel eller frågor är du varmt välkommen att kontakta Truls Neubeck, verksamhetschef Ideell Arena, på truls.neubeck@ideellarena.se eller telefon 070-3763614.

Skrivet av Katarina Gustafsson.