Studenter se hit – sök Civilsamhällets uppsatsstipendium

Skriver du uppsats om civilsamhällets betydelse för samhällsutvecklingen och vill få möjlighet att sprida din uppsats till fler? Då ska du söka civilsamhällets uppsatsstipendium. Skicka in motivering och din uppsats senast den 18 juni.

– Vi blev så otroligt glada och stolta över att ha vunnit Civilsamhällesstipendiet. Det känns kul att få möjlighet att sprida våra kunskaper, säger Antonia Linnarsson och Lina Wingren som fick ta emot stipendiet 2017 för sin uppsats om samarbeten mellan ideella organisationer och företag. Priset delades ut av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke på den Internationella Frivilligdagen den 5 december.

Nu har du möjlighet att söka för din uppsats! Stipendiet omfattar 10 000 kronor och du får din uppsats tryckt. Pristagaren (en eller flera att dela på) erhåller sitt stipendium i samband med internationella frivilligdagen den 5 december 2018. Vi som ger ut stipendiet sprider den vinnande uppsatsen till vårt stora nätverk inom civilsamhället.

Kriterier

Uppsatsen som du kan söka med ska vara på kandidat-, magister- eller masternivå och behandla någon aspekt av civilsamhällets och dess organisationers betydelse för samhällsutvecklingen. Utlysningen är öppen för samtliga uppsatser som skrivits under höstterminen 2017 och framåt. Uppsatsen bedöms utifrån vetenskaplig kvalitet, samhällsrelevans, originalitet och hur välskriven den är.

Definition av civilsamhället

Med civilsamhället avses: ”En arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där människor, grupper och organisationer agerar tillsammans för gemensamma intressen.” Här ingår exempelvis ideella föreningar, stiftelser, trossamfund och även nätverk och andra former av engagemang.

Ansök senast 18 juni

Välkommen att skicka din uppsats tillsammans med en motivering om hur din uppsats knyter an till kriterierna. Motiveringen bör inte innehålla mer än 150 ord. Uppsatsen skickas till Ideell Arena – andreas.linderyd@ideellarena.se – senast den 18 juni 2018.  Saknas motivering utifrån kriterierna kommer din uppsats inte att behandlas.

Vem delar ut stipendiet?

Stipendiet delas ut gemensamt av organisationerna Famna – riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg, Forum – idéburna organisationer med social inriktning och Ideell Arena.

En akademisk jury, fristående från de tre ovanstående organisationerna, utser pristagare och tillkännager hedersomnämnanden.

Skrivet av Katarina Gustafsson.