Svenska Afghanistankommittén prisas för årets redovisning i den ideella sektorn år 2020

På Ideellt Forum den 20 november delades utmärkelsen Årets redovisning i den ideella sektorn ut för nittonde gången, i år till Svenska Afghanistankommittén. Organisationen prisades bland annat för sitt sätt att tydligt, transparent och lättförståeligt presentera uppdrag, mål och insatser samt verksamhetens resultat, samt för att på ett ödmjukt sätt även lyft fram de utmaningar som finns i den miljö där de verkar och de svårigheter som finns kopplat till att förverkliga all planerad verksamhet.

– Det är ett riktigt lagarbete där hela organisationen, från byråd i Afghanistan till kollegorna i Sverige, står bakom den fina redovisning som vi har. Den är viktig för oss för att redovisa det livsviktiga arbete vi gör på den afghanska landsbygden, där över 94 000 barn gick i våra skolor förra året och våra sjukhus och kliniker hade 1,6 miljoner patientbesök, säger Christer Bengtsson, redaktör på Svenska Afghanistankommittén.

Ideellt Forum arrangerades av Giva Sverige och Ideell Arena i samarbete med PwC och Swedbank. En oberoende jury, med Ideell Arenas verksamhetschef Truls Neubeck som sammankallande, har utsett vinnaren av Årets redovisning bland åtta finalister. Genom att lyfta fram goda exempel hoppas man med utmärkelsen att inspirera ideella organisationer att ytterligare utveckla sin redovisning.

Läs mer här.

Skrivet av Karin Forsberg.