Svenska Turistföreningen och Röda Korset prisas på Ideellt forum

Den 21 november hölls Ideellt Forum för 17 året i rad, en mycket välbesökt mötesplats med Ideell Arena, PwC och Swedbank som värdar. Tillsammans diskuterade vi aktuella frågor inom den ideella sektorn och dagen är en mötesplats för forskare, praktiker och företrädare inom sektorn att träffas och utbyta erfarenheter. Temat för årets upplaga av Ideellt Forum var Frihet och ansvar för ideella organisationer – en större berättelse om tillit och kontroll i samhället. Årets arrangemang samlade närmare 180 personer i Bonnierhuset i Stockholm. Ett nytt och till synes uppskattat inslag var det inledande frukostminglet där PwC:s Johan Sverker presenterade färska siffror på vilka som skänker pengar till ideella organisationer och pratade om förtroendet inom ideell sektor.

En återkommande höjdpunkt på Ideellt Forum är utmärkelsen Årets redovisning i ideell sektor. Nytt för i år var att även ett hedersomnämnande för Bästa hållbarhetsrapport delades ut. Nio organisationer gick till final för Årets redovisning och fyra organisationer för Bästa hållbarhetsrapport. Vinnare av utmärkelsen Årets redovisning blev Svenska Turistföreningen och hedersomnämnandet delades ut till Svenska Röda Korset.

Som alltid bjuder samtliga finalister på massvis av inspiration om hur redovisningar kan upprättas och användas. Under förmiddagens årsredovisningsseminarium med PwC fick vi ta del av flera goda exempel från årets finalbidrag. En värdefull lärdom är vikten av att organisationens medlemsbas speglas i årsredovisningen. Ett gott exempel på detta är BRIS arbete med att ha ett genomgående barnperspektiv i redovisningen och ett tydligt fokus på att den ska vara tillgänglig för barn och unga. Andra framgångsfaktorer som lyftes var användande av bilder och infografik, genomtänkt arbete med nyckeltal och historiska jämförelser för ökad förståelse av utvecklingen. Även Swedbank hade seminarier under förmiddagen med föreningsjuridik och erfarenheter av GDPR i fokus.

Under eftermiddagen fick vi ta del av Lars Trägårdhs och Susanne Wigorts Yngvessons forskning och omvärldsspaningar om tillit och kontroll med ett sektorsperspektiv. Lars menar att det i dag finns skäl att tala om en tillitskris i vårt högtillitssamhälle och reste viktiga frågor om civilsamhällesorganisationernas bidrag när tilliten försvagas. Susanne talade i sin tur om vad ett utbrett kontrollsamhälle skulle kunna betyda för ideella organisationer och människors vilja att organisera sig. I sin föreläsning lyfte hon ett antal intressanta etiska dilemman och resonerade kring riskerna med att bygga in interna kontrollmekanismer utifrån tron att man som en ideell organisation behöver framstå på ett visst sätt.

Läs ytterligare ett referat hos PwC.

Skrivet av Katarina Gustafsson.