Swedwatch ny partner i Ideell Arena

Ideell Arena hälsar Swedwatch varmt välkomna till partnerskapet från 1 januari 2021. Organisationens kanslichef Alice Bondel säger om inträdet:

”Vi på Swedwatch ser mycket fram emot att vara medlem i Ideell Arena. Vi tror starkt på samarbete som använder sig av forskning, utbyte och kompetensutveckling. Att tillsammans utforska olika tillvägagångsätt, lösningar och strategier, att ta del av utbildningar och nätverk, ser vi som en viktig grund för ett starkt civilsamhälle.”

Skrivet av Karin Forsberg.