Tidigare deltagare Emmeli Wulfstrand om Fokusprogrammet

Emmeli Wulfstrand gick Fokusprogrammet 2017 och jobbar som strateg med lokalt utvecklingsarbete inom Hyresgästföreningen Region Mitt (Örebro Län, Värmland, Sörmland och Dalarna). Vi fick möjlighet att följa upp vad Fokusprogrammet bidragit med i Emmelis arbete.

Vad gör du inom Hyresgästföreningen?

I min tjänst som strateg är jag ansvarig för att utveckla och förnya vårt arbete med att säkerställa hyresgästernas inflytande över sin boendemiljö, både internt genom våra lokalt aktiva förtroendevalda och dels externt tillsammans med bostadsföretag. Det innefattar att ta fram metoder för engagemang, omvärldsspana, genomföra utbildningar och ta fram material.

Varför ska en anmäla sig till programmet?

Jag tycker en ska anmäla sig till programmet för att få fler verktyg/uppdatera sina verktyg att använda i sitt uppdrag och roll. Det är ett program som blandar teori med praktik och där vi under kurstillfällena gavs möjligheter att använda oss av det vi precis lyssnat på. En ska också anmäla sig för möjligheten att träffa andra organisationer och människor och använda den möjligheten till att ta vara på deras kunskaper för att på så vis inte behöva uppfinna hjulet en gång till. Det är även en chans att få kasta ut sina egna tankar, idéer och funderingar och se hur andra som inte är den egna organisationen tänker kring det. Det är ett program som skapar många nya idéer på hur en kan utveckla sin egen organisation, tankar och idéer som kanske inte kommer fram när en sitter och pratar om det i sin egen organisation.

Vad har programmet bidragit med att utveckla i Hyresgästföreningen?

I mitt arbete ingår det säkra upp att hyresgäster har rätt till inflytande över sin boendemiljö, en del av detta innebär att teckna avtal med företag kring inflytandearbete och programmet har givit mig ett nytt sätt att ta möten och samtal med företag kring dessa frågor.

Vilka insikter vill du dela med dig av till kommande deltagare?

Att även stora organisationer som Hyresgästföreningen inte alltid är så självklara för andra, det finns en ganska endimensionell bild av Hyresgästföreningens uppdrag och syfte i samhälle. Det har blivit tydligare för mig var jag ska lägga min drivkraft i arbetet och använda de bitar i vår verksamhet där jag har möjligheten att påverka och driva fram och låta det som inte går att förändra, dvs där jag inte har möjligheten att förändra, vara. Att inte låta det bli en del av hindren i mina uppgifter, även om de krockar med varandra. En annan sak som blev tydligt för mig är att trots att vi berömmer oss för våga pröva nytt och hitta nya vägar in till ett engagemang, ändå är rätt fyrkantiga i hur vi ser på samhället och hur en ska engagera sig.

Övriga tips till kommande deltagare!

Se programmet som något som pågår hela tiden, tiden mellan kurstillfällena är lika viktiga som själva kurstillfällena, använd de kunskaper och redskap som du får på en gång och se hur de kan användas i verksamheten på ett naturligt sätt.

Skrivet av Katarina Gustafsson.