Våra utgångspunkter

En stark och levande ideell sektor bidrar till ett öppet och demokratiskt samhälle. För att leda och styra en stark och levande ideell sektor behövs ständig utveckling och användning av ny kunskap.

Ideell Arena möjliggör utveckling, spridning och användning av kunskap genom partnerskap och samarbete. Ideell Arena ska bedrivas och finansieras på ett sådant sätt att dess oberoende icke kan ifrågasättas.

Vårt uppdrag

Samarbetet i Ideell Arena har till syfte att:

  • Initiera och utveckla högkvalitativa utvecklingsprogram för ledande förtroendevalda och tjänstemän inom den ideella sektorn för att stärka dess ledning och styrning
  • Främja kunskapsutveckling kring den ideella sektorn och dess ledarskap genom att initiera forsknings- och utvecklingsprojekt och verka för ett ökat samarbete mellan forskare, universitet, högskolor, folkbildning och de ideella organisationerna;
  • Utgöra en mötesplats för erfarenhetsutbyte mellan ledande förtroendevalda och tjänstemän inom ideell sektor.

Samverkan i Ideell Arena bygger på ett gemensamt ansvarstagande för utvecklingsarbetet och en avsikt att genom deltagande dela med sig av sina erfarenheter i programaktiviteterna.