Utlysning av bidrag till forskning om civila samhället

Vetenskapsrådets utlyser bidrag för att stödja forskning om det civila samhället. Forskare ges frihet att själva formulera forskningsidé, metod samt utförande, och kan förhoppningsvis möjligheter för ideella sektorn att genom samverkan med forskare upptäcka sätt att utveckla sina organisationer och verksamheter.

Läs mer på Vetenskapsrådets hemsida.

Skrivet av Karin Forsberg.