Utlysning av stipendium för deltagande i Fenixprogrammet

Kvalitet i både tanke och handling tillförs genom att aktivt söka en mångfald av perspektiv i olika sammanhang. IDEELL ARENA antog på partnerskapsmötet en långsiktig målsättning om ökad mångfald i program, mötesplatser och nätverk. Som ett led i att göra verklighet av denna målsättning utlyser IDEELL ARENA nu ett Fenixstipendium.

Vem kan söka?

Stipendiet innebär att en person med ansvar för den strategiska utvecklingen inom en mindre partnerorganisation i IDEELL ARENA ges möjlighet att gå det strategiska utvecklingsprogrammet FENIX. Som mindre definieras organisationer som har en årlig redovisad omsättning under 10 miljoner kronor.

Stipendiet är värt ca 70 000 kr och inkluderar programavgift, logi och boende under programmets tre avsnitt samt resa till och från Irland. Övriga kostnader bekostas av organisationen.

Ansökan

För att söka stipendiet vill vi att du skickar in en motivering om högst 150 ord om varför just din organisation ska få möjlighet att delta i FENIX-programmet. Stipendiaten utses av IDEELL ARENAS styrgrupp.

I samband med den ordinarie ansökan via hemsidans anmälningsformulär skickar du också motiveringen till katarina.gustafsson@ideellarena.se. Märk mejlet med stipendium Fenixprogrammet. Sista dagen för att söka stipendiet är den 5 juni. Läs mer om Fenixprogrammet.

Frågor om stipendiet och programmet besvaras av Katarina Gustafsson, programansvarig, som du når på 070-461 94 53.

Skrivet av Katarina Gustafsson.