Utlysning av stipendium för deltagande i Fenixprogrammet

Ideell Arena eftersträvar en mångfald bland deltagare och en bredd av perspektiv. På Fenixprogrammet är detta en förutsättning för att möjliggöra dynamiska samtal och utveckling och för att främja ett spänstigt utbyte. För fjärde året i rad utlyser Ideell Arena ett Fenixstipendium för att möjliggöra deltagande för en representant från en partnerorganisation som på egen hand inte har ekonomiska förutsättningar.

Cissi Askwall, generalsekreterare på Vetenskap och Allmänhet och mottagare av stipendiet för Fenixprogrammet 2019/2020 berättar om värdet för henne att få Fenixstipendiet:

”Fenixprogrammet har inneburit en fantastiskt givande och utvecklande resa för mig. Att få ta del av forskning om och med civilsamhället, arbeta konkret med strategiska frågor och lära känna och dela erfarenheter med andra ledare i ideell sektor är en kraftfull kombination för kompetensutveckling. Programmet har gett mig nya perspektiv, kunskaper, insikter och vänner. Som ledare i en mindre ideell organisation är jag mycket tacksam över att jag som stipendiat utan kostnad har fått en högkvalitativ ledarskapsutbildning skräddarsydd för oss i civilsamhället.”

Vem kan söka?
Ideell Arena har ett särskilt fokus på att lyfta upp och möta behov hos förtroendevalda. I år kan stipendiet därför sökas av en förtroendevald person med ansvar för den strategiska utvecklingen inom en mindre partnerorganisation i Ideell Arena. Med mindre organisation avses en partner som har en årlig redovisad omsättning under 10 miljoner kronor.

Stipendiet är värt ca 70 000 kr och inkluderar programavgift, logi och boende under programmets fyra avsnitt samt resa till och från Irland. Övriga kostnader bekostas av organisationen.

Ansökan
För att söka stipendiet vill vi att du skickar in en motivering om högst 150 ord om varför just din organisation ska få möjlighet att delta i Fenixprogrammet. Stipendiaten utses av Ideell Arenas styrgrupp.

I samband med den ordinarie ansökan via hemsidans anmälningsformulär skickar du motiveringen till katarina.gustafsson@ideellarena.se  Märk mejlet med ”Stipendium Fenixprogrammet”.  Sista dagen för att söka stipendiet är den 5 juni.

Läs mer om Fenixprogrammet här.

Frågor om stipendiet och programmet besvaras av Katarina Gustafsson på mejl katarina.gustafsson@ideellarena.se eller 070–4619453.

Skrivet av Karin Forsberg.