Utlysning av stipendium för deltagande i Fenixprogrammet

Ideell Arena eftersträvar en mångfald bland deltagare och en bredd av perspektiv. På Fenixprogrammet är detta en förutsättning för att möjliggöra dynamiska samtal och utveckling och för att främja ett spänstigt utbyte. För femte året i rad utlyser Ideell Arena ett Fenixstipendium för att möjliggöra deltagande för en representant från en partnerorganisation som på egen hand inte har ekonomiska förutsättningar.

Cissi Askwall, generalsekreterare på Vetenskap och Allmänhet och mottagare av stipendiet för Fenixprogrammet 2019/2020 berättar om värdet för henne att få Fenixstipendiet:

”Fenixprogrammet har inneburit en fantastiskt givande och utvecklande resa för mig. Att få ta del av forskning om och med civilsamhället, arbeta konkret med strategiska frågor och lära känna och dela erfarenheter med andra ledare i ideell sektor är en kraftfull kombination för kompetensutveckling. Programmet har gett mig nya perspektiv, kunskaper, insikter och vänner. Som ledare i en mindre ideell organisation är jag mycket tacksam över att jag som stipendiat utan kostnad har fått en högkvalitativ ledarskapsutbildning skräddarsydd för oss i civilsamhället.”

Vem kan söka?

Stipendiet innebär att en person med ansvar för den strategiska utvecklingen inom en mindre partnerorganisation i Ideell Arena ges möjlighet att gå det strategiska utvecklingsprogrammet Fenix. Med mindre organisation avses en partner som har en årlig redovisad omsättning under 10 miljoner kronor. Vi uppmuntrar särskilt förtroendevalda att söka stipendiet.

Stipendiet är värt 45 000 kr och inkluderar programavgiften. Mottagande organisation står för kostnader kopplat till logi och boende under programmets fem avsnitt samt resa till och från Irland. Dessa kostnader beräknas till ca 25 000 kr. Aven andra kringkostnader som kan tillkomma står mottagande organisation för.

Ansökan

För att söka stipendiet vill vi att du skickar in en motivering om högst 150 ord om varför just din organisation ska få möjlighet att delta i Fenixprogrammet. Stipendiaten utses av Ideell Arenas styrgrupp.

I samband med den ordinarie ansökan via hemsidans anmälningsformulär skickar du motiveringen till katarina.gustafsson@ideellarena.se  Märk mejlet med ”Stipendium Fenixprogrammet”.  Sista dagen för att söka stipendiet är den 5 juni.

Frågor om stipendiet och programmet besvaras av Katarina Gustafsson på mejl katarina.gustafsson@ideellarena.se eller telefon 070–4619453.

Skrivet av Karin Forsberg.