Utlysning av stipendium för deltagande i Fenixprogrammet

Ideell Arena eftersträvar en mångfald bland deltagare och en bredd av perspektiv. På Fenixprogrammet är detta en förutsättning för att möjliggöra dynamiska samtal och utveckling och för att främja ett spänstigt utbyte. För andra året i rad utlyser Ideell Arena ett Fenixstipendium för att möjliggöra deltagande för en representant från en partnerorganisation som på egen hand inte har ekonomiska förutsättningar.

Annika Lindblad Nieminen, kanslichef på SFS, Sveriges förenade studentkårer och mottagare av stipendiet för Fenixprogrammet 2017/2018 berättar om värdet för henne att få Fenixstipendiet:

En viktig del av det jag tar med mig från Fenixprogrammet är att det är intressant med att få en fördjupad kunskap både historiskt och framåt blickande kring vart ideella sektorn var och är på väg. Ytterligare en stor behållning av Fenix är såklart att samtala med alla fantastiska deltagare från olika organisationer från hela Sverige med sina framgångar och utmaningar, otroligt givande. Som tjänsteperson i en mindre ideell organisation är möjligheten till kompetensutveckling på den här nivån inte alltid självklar, så att få ta del av detta tack vare Fenixstipendiet är en oerhörd förmån. Lärdomar och erfarenheter jag fått under Fenixprogrammet kommer att stärka mig i mitt ledarskap under lång tid framöver.

Vem kan söka?

Stipendiet innebär att en person med ansvar för den strategiska utvecklingen inom en mindre partnerorganisation i Ideell Arena ges möjlighet att gå det strategiska utvecklingsprogrammet Fenix. Med mindre organisation avses en partner som har en årlig redovisad omsättning under 10 miljoner kronor.

Stipendiet är värt ca 70 000 kr och inkluderar programavgift, logi och boende under programmets tre avsnitt samt resa till och från Irland. Övriga kostnader bekostas av organisationen.

Ansökan

För att söka stipendiet vill vi att du skickar in en motivering om högst 150 ord om varför just din organisation ska få möjlighet att delta i Fenixprogrammet. Stipendiaten utses av Ideell Arenas styrgrupp.

I samband med den ordinarie ansökan via hemsidans anmälningsformulär skickar du också motiveringen till anna.carlstedt@ideellarena.se. Märk mejlet med ”Stipendium Fenixprogrammet”. Sista dagen för att söka stipendiet är den 5 juniLäs mer om Fenixprogrammet.

Frågor om stipendiet och programmet besvaras av Anna Carlstedt på mejl eller telefon 0708780933.

Skrivet av Katarina Gustafsson.