Fenixprogrammet

Fenixprogrammet är ett forskningsbaserat program för strategiskt ledarskap i ideella organisationer. Programmet har lånat sitt namn från legenden om Fågeln Fenix som finns i många kulturer.

Fenixprogrammet

 

Planerade datum för 2024/2025 (anmälan öppnar under våren 2024)

Avsnitt 1 18-20/9 – 2024
Avsnitt 2 20-22/11 – 2024
Avsnitt 3 29-31/1 – 2025
Avsnitt 4 26-28/3 – 2025
Seminariedag 23/4 – 2025
Avslutning 1/6 – 2025

Tillkommer gör en resa till Dublin/Belfast i maj 2025 (totalt fem dagar).

Vad är Fenix?

Civilsamhällets drivkraft är en tydlig idé om att något viktigt måste göras. Utifrån idén definieras ett uppdrag som upplevs som en nödvändighet. Civilsamhällets ledare har en central och avgörande roll för samhällets utveckling. De bär ett ansvar för att leva organisationernas idé och bana vägen framåt i en värld där kartan hela tiden ritas om. Det handlar om att hela tiden värna verksamhetens idéer och värdegrund, även när samhällets förväntningar kanske pekar åt ett annat håll eller när omvärldens krav gör det svårt att stå upp för ideal och ideologi.

Fenixprogrammet är ett forskningsbaserat program för strategiskt ledarskap i ideella organisationer. Programmet har lånat sitt namn från legenden om Fågeln Fenix som finns i många kulturer. Där det är en symbol för förnyelse och resiliens. På samma sätt behöver den ideella organisationens idé och uppdrag ständigt levandegöras och omsättas i relevant verksamhet. Denna förnyelseprocess är grunden för en framgångsrik organisation eller rörelse.

Genom Fenixprogrammet rustas du som ledare att förhålla dig till omvärldens förändringar och samhällets krav samtidigt som du får en fördjupad kunskap om den ideella sektorn. Läs mer om årets Fenix-program.

Syfte

Att utifrån aktuell och relevant forskning ge dig som deltagare en breddad och fördjupad förståelse för de ideella organisationernas långsiktiga utmaningar, möjligheter och strategiska kärnfrågor, samt stärka det egna strategiska och hållbara ledarskapet.

Mål

  • Att få ta del av relevant forskning och i aktiv dialog möta forskare som är väl insatta i frågor om civilsamhället.
  • Att få samtala och reflektera mycket med övriga deltagare om de ämnen som tas upp och hur den nyvunna kunskapen ska kunna användas för att stärka den egna organisationen.
  • Att utveckla den egna kunskapen om den ideella sektorn.
  • Att få tid att tänka längre och träna sitt kritiska tänkande och sin omdömeskunskap.
  • Att få ett utökat nätverk av ledare inom sektorn att vända sig till även efter programmets slut.
  • Att få ta del av en variation av pedagogiska metoder genom hela programperioden.

Programledning

Fenixprogrammet leds av David Gustafsson, verksamhetsutvecklare på Ideell Arena, och Susanna Alexius, docent i företagsekonomi och forskningsledare på Score vid Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm.

Fenix 2024-25

Kontakt

Vill du veta mer om programmet, hör av dig till David Gustafsson.

Alla utvecklingsprogram