Ung Med Makt

Ung Med Makt är ett kvalificerat mentor- och ledarprogram för dig som är ung ledare i ideell sektor, företrädelsevis general- eller förbundssekreterare och ordförande. Programmet pågår under ett år där du som deltagare träffas för gemensam kompetens- och ledarutveckling. Fem gemensamma träffar samt en personlig mentor är delar av programmets upplägg.

Syfte

Syftet med programmet är att stärka unga ledare och ge verktyg för att kontinuerligt kunna utveckla ledarskapet och organisationen såväl i vardagen som ur ett långsiktigt strategiskt perspektiv. Detta uppnås genom att deltagarna får:

  • Stöd i ledarskapsutvecklingen från en personlig mentor 
  • Teoretisk kunskap om civilsamhället baserat på forskning 
  •  Verktyg och metoder för att arbeta med sin organisations utmaningar, samt grupp- och ledarskapsutveckling. 
  •  Ett stärkt nätverk inom ideell sektor

Upplägg för Ung Med Makt

Ung med Makt är LSU:s ledarskapsprogram som vi arrangerar i samverkan med Ideell arena och PwC. Programmet ger dig teorier och forskning inom de fyra temaområdena kontext, individ, organisation och omvärld. Du möter både forskare och andra ledare med stort fokus på reflektion och interaktivitet. Träffarna består av föreläsningar, diskussioner och interaktiva uppgifter och det kan förekomma mindre hemuppgifter. Gruppen är på ca. 15-20 deltagare.

Ung Med Makt blandar längre fysiska träffar med kortare digitala och är gjort för att kunna kombineras med studier, ett arvoderat uppdrag eller en anställning inom organisationen.

Mentorskap är en del av Ung Med Makt

Redan till första träffen kommer du att ha blivit tilldelad en personlig mentor, handplockad för just dina behov och utifrån din profil. Mentorn kommer att vara ett stöd och en diskussionspartner under hela programmet. Ni väljer själva hur, var och när ni träffas samt på vilket sätt ni vill diskutera ditt ledarskap. Vanligt är att ses 6–8 gånger under året.

Vem är du?

Ung Med Makt är ett ledarskapsprogram för dig som är ung ledare, företrädelsevis ordförande och general – eller förbundssekreterare. Du vill utmana och utveckla ditt ledarskap, själv och tillsammans med andra i en liknande situation. Programmet är till viss del upplevelsebaserad och kräver ett aktivt deltagande. Du deltar på alla tillfällen och är aktiv i kontakten med din mentor.

Ansökan, antagning och kostnad

 
  • 7500 kronor för medlemsorganisationer och etableringsmedlemmar hos LSU eller Ideell Arena.
  • 12500 kronor för andra deltagare.
  • Det går bra att anmäla två personer från en organisation. Både tjänsteperson och
    förtroendevald. Då blir priset totalt för båda två 12500kr.

(i priset ingår träffarna, resor, kost, en egen mentor och litteratur). Kostnadsfri avbokning kan ske fram till sista anmälningsdag. Vid avbokning därefter återbetalas inte programavgiften.

Ifall din organisation har svårt att möta deltagaravgiften, kontakta oss så kan vi diskutera det.

Programledare för Ung Med Makt

Signe Krantz

Signe är LSU:s medlemsutvecklare och programledare för Ung Med Makt. Hon jobbar med att förstärka LSU:s relation till sina medlemmar och stödja dem i deras organisationer och verksamhet. Tidigare har Signe varit aktiv i bland annat Sverok och RFSL Ungdom och brinner för att bygga starka och effektiva organisationer som kan sätta avtryck på sin omvärld. signe.krantz@lsu.se

 

Vill du veta mer?

Kontakta info@ideellarena.se för att veta mer om hur du ansöker. Efter ansökan blir du uppringd för en kortare intervju/samtal.

Alla utvecklingsprogram