Vad gör vårt språk med vårt sätt att tänka?

Ledarskapsarenan den 6 maj kommer vi att tillsammans skapa ett laboratorium för att om- och nyskapa ord och dess betydelser. Begreppslabbets syfte är att stimulera förflyttningen bort från det new public management-språk som styr oss att fokusera på tillväxtlogiker, mot begrepp som stimulerar samverkan och hållbarhet.

Ord som ständigt upprepas i många organisationer idag beskriver instrumentell progression och starkt målfokus. Det gäller såväl civilsamhället som flera andra samhällsområden. Språket som växt upp för att beskriva och driva på den utvecklingen agerar som ett ständigt tryck. Begreppslabbet vill ta omsorg om ett annat språk; ett språk som beskriver nyanser, samspel och komplexitet.

”Jag skulle gärna hitta alternativ till målstyrning, förändringsbenägenhet, lösningsorienterad…”
Chef på en myndighet

”Entreprenör, kreativ och individuell är svåra.”
Konstnär och pedagog

”Effektiv. Alternativet effektfull kan funka, men märker att det tas emot lite som kuriosa.”
Lärutvecklare på ett forskningsinstitut

Hur vill du förändra språket?

Inför LedarskapsArenan är vi nyfikna på vilka begrepp som du tycker begränsar din organisation, och vilka begrepp som du saknar i ditt uppdrag. Svara här på två frågor, vilket tar uppskattningsvis 5 minuter. Alla inkomna svar kommer sedan att ligga som grund för mötesplatsens begreppslabb. Tack!

Skrivet av Karin Forsberg.