Behov av nätverk och kunskap? Gå med i Ideell Arenas nätverk!

Inför årsskiftet finns det på nytt möjlighet att anmäla sig till något av Ideell Arenas nätverk.

Nätverken är en grundläggande del i att stödja kunskaps-utvecklingen i den ideella sektorn. I nätverken ges möjlighet för ledande förtroendevalda och tjänstepersoner att dela erfarenheter, få input från forskning om ideell sektor och dess ledning och styrning, samt undersöka möjligheter till olika sätt att utveckla den egna verksamheten. Nätverken leds av processledare med erfarenhet av det specifika området, god kännedom om ideell sektor och kunskap om hur man på bästa sätt leder erfarenhetsutbytet deltagare emellan.

Nätverken för ordföranden och högsta tjänsteperson ingår i Ideell Arenas partneravgift, medan övriga nätverk finansieras med en årlig deltagaravgift.

Mer information om innehåll och upplägg, processledarna och avgiftsnivåer hittar du här.

Är du intresserad av att gå med i något av nätverken är du välkommen att höra av dig till katarina.gustafsson@ideellarena.se.

Skrivet av Karin Forsberg.