Välkommen att gå med i juristnätverket

Välkommen att gå med i juristnätverket. För dig som jobbar med de organisatoriska frågorna kopplat till juridik. Vi tror att du är jurist, biträdande generalsekreterare eller likande.

Juristuppdraget i ideell sektor har stora likheter mellan organisationerna, men rollen kan många gånger vara ensam på den enskilda arbetsplatsen. Att utbyta erfarenheter och dela med sig av kunskap är en central del i nätverket. Det gemensamma mötet för ledare inom ideell sektor skapar förutsättningar att lyfta strategiska frågor om hur omvärlden förändras och vilka handlingsalternativ som finns. Nästa träff sker den 27:e november kl. 8.30-11.30 och har tema, Demokratiskt inflytande, är medlemsdialog rätt väg att gå?

Är du intresserad av att gå med i nätverket är du välkommen att höra av dig till katarina.gustafsson@ideellarena.se.

Skrivet av Karin Forsberg.