Vi växer igen! Välkommen Basketbollförbundet

IDEELL ARENAs senaste partner är Basketbollförbundet. Varmt välkomna!

Lena Wallin-Kantzy är Generalsekreterare för Basketförbundet och beskriver partnerskapet i IDEELL ARENA med dessa ord:

”Basketbollsporten i Sverige har en vision om att vara tillgänglig för alla. Med det menar vi att alla är välkomna i vår basketfamilj. Vi bryr oss inte så mycket om vart du kommer ifrån utan mer om vart du är på väg. Vi vill vara inkluderande och pratar inte så mycket om integration, jämställdhet osv utan försöker leva det istället. Basket är en av världens mest utövade sporter, vilket betyder att många som migrerar till Sverige redan har en stark relation till sporten. Inom basketen är ”utländsk” inte ett hot, det är en möjlighet.

Allt detta gör att vi ser ett stort värde i att ständigt utveckla oss som arbetar här eller är förtroendevalda och vår organisation. Då är det viktigt att vara med i olika nätverk. IDEELL ARENA har sin plattform i den ideella verksamhet där vi verkar och det gör att det är spännande att vara med här.”

Skrivet av Katarina Gustafsson.