Välkommen på rapportlansering: Social innovation för arbetslivsinkludering i Sveriges civilsamhälle

Forskningsprojektet Innovativ inkludering i ideella sektorns arbetsliv bjuder in till lansering av rapporten ”Social innovation för arbetslivsinkludering – insatser och insikter från Sveriges civilsamhälle” 31 maj. rapporten presenteras högaktuella forskningsresultat om det svenska civilsamhällets innovativa insatser för att möjliggöra arbete och sysselsättning för personer som står långt från arbetsmarknaden. Resultaten bygger på en kartläggning av 75 exempel från idrottsföreningar, studieförbund, fackförbund, trossamfund, arbetsintegrerande sociala företag m.fl. Rapporten riktas till alla intresserade inom civilsamhälle, offentlig sektor, näringsliv och akademi som driver, stöttar eller studerar arbetslivsinkluderande insatser eller på annat sätt berörs av temat.

Seminariet hålls i zoom tisdag 31 maj, klockan 8:30-9:30, samt efterföljande erfarenhetsutbyte klockan 9:30-10:30 för alla intresserade.

Anmälan till lanseringen görs här.

Välkommen!

Skrivet av Karin Forsberg.