Välkomna Anhörigas Riksförbund till Ideell Arena

Varmt välkomna som ny partner Anhörigas Riksförbund. Vi ser fram emot ett givande partnerskap med erfarenhetsutbyte och gemensamt lärande.

Såhär säger Ann-Marie Högberg, förbundsordförande, om valet att gå in som partner i Ideell Arena

Det är viktigt för oss i Anhörigas Riksförbund att ingå i ett sammanhang där vi kan inspireras och öka vår kompetens, för att kunna utveckla vår organisation. Vi tror att detta görs bäst tillsammans med andra organisationer som har samma grundläggande demokratiska värderingar och villkor, där vi kan utbyta erfarenheter och få del av ny forskning.

Skrivet av Katarina Gustafsson.