Välkomna som ny partner Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux

Vi hälsar Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux, SVPH, varmt välkomna som ny partner i Ideell Arena. Vi ser fram emot ett givande samarbete och kunskapsutbyte!

Såhär säger Jonas Olsson, VD, om valet att gå in som partner i Ideell Arena

Genom ett partnerskap i Ideell Arena ser SVPH möjligheter att utvecklas genom framför allt erfarenhetsutbyte inom den idéburna sektorn, möjligheter att följa civilsamhällesforskningen och samarbeta kring frågor som rör ledarutveckling.

Skrivet av Katarina Gustafsson.