Varmt välkomna säger vi till Forum Syd

Annica Sohlström, generalsekreterare på Forum Syd, om partnerskapet i IDEELL ARENA

”Forum Syd stöttar fattiga och marginaliserade människor som organiserar sig för att kräva sina rättigheter och bildar opinion för en rättvis och hållbar värld. Vi stöttar folkrörelser i 70 länder. Forum Syd är en branschorganisation för 156 svenska organisationer verksamma inom utvecklingsfrågor. För Forum Syd är utvecklingen inom den ideella sektorn central. Därför ser vi fram emot de mötesplatser som  IDEELL ARENA erbjuder och den idédiskussion om ideell sektor som sker inom nätverket.”

Mer om Forum Syd på deras hemsida

Skrivet av Katarina Gustafsson.