Varmt välkomna säger vi till Svenska Livräddningssällskapet

Karin Brand, generalsekreterare på Svenska Livräddningssällskapet säger så här om partnerskapet i IDEELL ARENA:

”Svenska Livräddningssällskapet är en kunskapsorganisation som vilar på ett stort ideellt engagemang, professionell expertis samt ett uppdrag som berör alla åldersgrupper från 0-100 år. Vi arbetar med tre områden; simkunnighet, livräddning och säkerhet i och kring vatten och isar, och vår vision är att ingen ska behöva drunkna på grund av okunskap. Det är ett hedersvärt uppdrag men som även ställer stora krav på att vi håller hög kvalitet och håller oss à jour med omvärlden och samhällets utmaningar. Ett tydligt ledarskap och ett väl fungerande samarbete mellan våra 24 regioner i Sverige är av yttersta vikt, och därför ansluter vi oss nu till IDEELL ARENA. Vi tror att detta partnerskap kan hjälpa oss att bli än bättre på hitta nya vägar att utvecklas och leda vår rikstäckande organisation framåt.”

Vi är medlemmar i International Lifesaving Federation,  som är paraply för alla livräddningsorganisationer världen över, vi har en framträdande position inom Europasektionen, vi verkar under den internationella visionen ”En värld fri från drunkningar”

Mer om SLS på deras hemsida

Skrivet av Katarina Gustafsson.