”Vi ser möjligheten att hitta intressanta och relevanta sammanhang”

Cykelfrämjandet är den senaste organisationen att ingå i partnerskap med Ideell Arena. Isabella Thöger, verksamhetschef på Cykelfrämjandet, ser flera nya möjligheter som öppnas genom partnerskapet.

Cykelfrämjandet arbetar för en säkrare och attraktivare cykelmiljö. Verksamheten är inriktad på att på en kommunal, regional och nationell nivå driva utvecklingen för att skapa ett bättre och grönare cykelsamhälle. Nu ser organisationen fram emot att ta del av Ideell Arenas verksamhet i större utsträckning än tidigare.

Varför har ni tagit det här steget?
– Jag fick tips om Ideell Arenas Fenixprogram av Cykelfrämjandets ordförande Per Hasselberg som hade gått ledarskapsutbildningen. Där fick vi också information om att det går att ingå i partnerskap, vilket vi nu har gjort, förklarar Isabella Thöger.

Vad ser ni fram emot mest med detta?
– Ideell Arenas verksamhet ser relevant ut för oss. Vi är en liten organisation och då är det lätt att man känner sig ensam. Vi ser möjligheten att hitta intressanta och relevanta sammanhang där den ensamheten känns mindre påtaglig. Det finns en rad olika områden där det är nyttigt att vara med i nätverk där man kan delta och som är kunskapshöjande. Sådana konferenser är viktiga för våra medarbetare för att ingå i större sammanhang. Vi ser fram emot att medverka i sådana, allra helst i mer digital form, i framtiden, avslutar Thöger.

Skrivet av Ekim Caglar.