Vill du doktorera om civilsamhället?

Ersta Sköndal Bräcke högskola utlyser just nu doktorandtjänster i forskarutbildningsämnet Social välfärd med inriktning mot civilsamhället. Forskning om civilsamhället är avgörande för kunskapsutvecklingen kring ideell sektors betydelse för samhällsutvecklingen.

– Det behövs mer systematisk forskning kring det svenska civilsamhällets betydelse för till exempel socialpolitik, omsorg, välfärdstjänster och marginaliserade identiteter, säger Johan von Essen, lektor vid Institutionen för Socialvetenskap vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. Redan nu är ett tiotal doktorander verksamma vid högskolan i doktorandprojekt som på olika sätt kretsar kring civilsamhället vilket skapar en god akademisk miljö.

Har du erfarenheter av eller är nyfiken på civilsamhället och vill du omsätta detta till akademiska studier? Då är dessa doktorandtjänster en utmärkt möjlighet för dig.

Mer information om forskarämnet och ansökan finns här.

Skrivet av Katarina Gustafsson.