Vill ni prata mer om strategi, ledning och styrning?

En bärande del i samarbetet inom Ideell Arena är det gemensamma ansvarstagandet för både utvecklingsarbetet och erfarenhetsutbytet. Detta görs bland annat genom att Ideell Arenas kansli flyttar runt hos partnerorganisationerna. Att sitta tillsammans med partners skapar naturliga kontaktytor för dialog, samarbete och gemensam utveckling. Inte minst görs detta genom att många av de personer som rör sig kring Ideell Arena funderar och pratar mycket om villkoren för och kunskapen om att leda och styra ideella och idéburna organisationer. De senaste åren har Ideell Arenas kansli suttit tillsammans med Rädda Barnen, något som fungerat mycket väl för både kansli och värdar.

”Det har varit roligt att lära känna Ideell Arenas medarbetare och sätta sig in i deras frågor. Deras närvaro har också gett oss en möjlighet att få nya perspektiv på styrning och ledning i vår sektor, både vid spontana samtal vid kaffemaskinen som i djupare dialoger med engagerade personer från båda organisationer.”

Helena Thybell, generalsekreterare Rädda Barnen

Inför 2021 är Ideell Arena öppna för nya arbetsplatser. Kansliet har behov av fyra arbetsplatser i 2–3 år och någon form av uppkoppling. Övrig IT, datorsupport etc bidrar Riksidrottsförbundet med till partnerskapet, så det är löst.

Har ni möjlighet eller frågor eller tankar kring hur ett par års nära samarbete med Ideell Arenas kansli skulle passa er, kontakta Truls Neubeck, verksamhetschef Ideell Arena på truls.neubeck@ideellarena.se eller telefon 070-3763614.

Skrivet av Karin Forsberg.