Vinnova utlyser projektmedel för civilsamhället

Vinnova utlyser medel för civilsamhällets innovationer för ökad hållbar utveckling och jämlikhet. Medel delas ut till ideella organisationer och sociala företag som, genom tvärsektoriell samverkan, ska etablera, skapa eller vidareutveckla civilsamhällets innovativa lösningar för social hållbarhet. Arbetet ska också främja långsiktiga samverkansstrukturer mellan de olika sektorerna.

Ansökan är öppen 15 april till 15 juni och beviljade projekt kan påbörjas 15 oktober.

Skrivet av Karin Forsberg.